Måttomvandlare

Ifall det är så att någon undrar över mått- och viktenheter så följer en "omvandlare" här nedan.

Vikt:
1 kg (kilogram) = 1000 g
1 g (gram) = 1000 mg
1 mg (milligram) = 1000 µg = 0,001 g
1 µg (mikrogram) = 0,000001g

Volym (amerikansk):
1 US gallon = 4 liquid quarts = 3,8 l
1 liquid quart = 2 liquid pints = 9,5 dl
1 liquid pint = 2 cups = 4,7 dl
1 cup = 16 tablespoons = 2,4 dl
1 cup = 8 US fluid ounces = 2,4 dl 1 fluid ounce = 29,6 ml
1 tablespoon = 3 teaspoons = 15 ml 1 teaspoon = 5 ml
1 liter = 0,264 gallon = 1,06 quarts
1 ml = 0,034 fluid ounces

Mått:
1 dl = 100 ml = knappt 7 msk
½ dl = 50 ml
1 msk (matsked) = 15 ml
1 tsk (tesked) = 5 ml
1 krm (kryddmått) = 1 ml

Volym:
1 l (liter) = 10 dl = 100 cl = 1000 ml = 1 dm3 = 1000 cm3
1 dl (deciliter) = 10 cl = 100 ml
1 ml (milliliter) = 0,001 liter = 1 cm3
1 kkp (kaffekopp) = ca 1,5 dl
1 glas = ca 2 dl

Vikt engelsk och amerikansk:
1 pound (lb) = 16 ounces = 453,6 g
1 ounce (oz) = 28,35 g
1 kg = 2,205 pounds
1 g = 0,035 ounce
3½ ounces = ca 100 g

Fahrenheit till Celsius:
Formel: °C=(°F-32)*(5/9) 

Exempel: Hur många grader Celsius är 350 grader Fahrenheit? 

°C = (350°F-32)*0,555... = 176,5

Svar: 350°F (Fahrenheit) motsvarar 175°C.
Text från Axa

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar